ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน

เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านดงขุมข้าว

ผู้แต่ง วีรพงษ์ อุดมเดช

เรียบเรียง ปรีดา  หาญคำ

 

ดงขุมข้าวโรงเรียนเราเรารักยิ่งทั้งชายหญิงเราต่างรักในศักดิ์ศรีรักเกียรติรักวินัยมีไมตรีเราน้องพี่อยู่ภายใต้ร่มฟ้าเหลือง

อีกทั้งงานการกีฬาก็ดีเลิศร่วมกันเกิดเป็นพลังพร้อมใจแข่งทั้งซื่อสัตย์ทั้งอดทนและแข็งแรงศูนย์รวมแห่งการกีฬาวิชาการ

สอนดี มีระเบียบ เพียบคุณธรรม นำชุมชน คือคำขวัญชาวฟ้าเหลืองจำไว้มั่น มาเถิดมารวมกันช่วยสรรค์สร้างร่วมใจรักพัฒนาทุกทิศทางเป็นตัวอย่างโรงเรียนดีมีวิชา

ดงขุมข้าวจะมีชื่อระบือทั่วอยู่ที่ตัวเราทำเด่นโดยไม่ถอยปฏิญาณจะทำดีให้เลิศลอยสู้ไม่ถอยพวกเรามาร่วมมือกัน

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


MP3 Audio ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.14 MB